Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Logo Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościWrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji

a) Cel
Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”:
•  zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,

Logo Programu Decydujmy RazemProgram Rozwoju Turystyki Gminy Hrubieszów na lata 2013 – 2017 został przyjęty przez Radę Gminy Hrubieszów. Przy powstawaniu programu pracowała zespół partycypacyjny aktywnych mieszkańców, angażujących się w sprawy społeczne, składający się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji, instytucji i urzędu.

Logo Swiss ContributionInstytucja realizująca: Gmina Miejska Hrubieszów

Partnerzy Samorządowi Projektu: 9 gmin z terenu 3 powiatów, dla których wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, związane z bytnością Gotów
    6 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego - Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice
    2 gminy z terenu powiatu tomaszowskiego - Tyszowce i Tomaszów Lubelski
    1 gmina z terenu powiatu zamojskiego - Komarów-Osada

Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejW lutym 2010 r. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego 6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu w 2010 roku, pn.: "Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze NATURA 2000". Celem projektu jest zabezpieczenie gatunków i siedlisk chronionych w ramach obszarów NATURA 2000 na terytorium miejscowości Gródek i Czumów w gminie Hrubieszów, przed nadmierną presją turystów, przy jednoczesnym udostępnieniu walorów kulturowo-krajobrazowych obszaru.

Logo programu Innowacyjna GospodarkaProjekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2021 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony