Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Ochrona środowiska - grafika ozdobna

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

1) Urząd Gminy Hrubieszów przypomina o obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej nieruchomości, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Nową deklarację należy składać w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja dotycząca  śmierci mieszkańca, deklarację można złożyć
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

3) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na terenie gminy Hrubieszów system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.


W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są one gospodarować odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hrubieszów.

Regulamin nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, które będą odbierane w workach o następujących kolorach:

– worek niebieski - papier - oznaczony napisem: „Papier”;

– worek zielony-szkło -oznaczony napisem: „ Szkło”;

– worek żółty - metal i tworzywo sztuczne - oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”;

– worek brązowy - odpady zielone i bioodpady - oznaczony napisem: „Bio”.

Sposób segregacji został opisany w zakładce segregacja odpadów.

Odpady niesegregowane oraz pozostałości po segregacji odbierane są w worku czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane” lub pojemniku 120 l.


Mieszkańcy są wyposażeni w worki do zbiórki tych odpadów, pojemniki 120 l na odpady zmieszane mieszkańcy muszą zakupić sami.

Ponadto wszystkie rodzaje odpadów oprócz niesegregowanych (czarne worki) mieszkańcy mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów  Nr 108.
  PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca złożyć do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację, w której dokona naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkałych, na danej nieruchomości. Liczba ta nie musi się równać liczbie osób zameldowanych. Oznacza to, że opłatę należy naliczyć wyłącznie za te osoby, które faktycznie przebywają na danej nieruchomości.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Hrubieszów drogą elektroniczną poprzez platformę Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznych - ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Szczegółowy opis sposobu doręczania dokumentów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86&p1=szczegoly&p2=157319

Opłata ustalona uchwałą Rady Gminy Hrubieszów obecnie wynosi:
a) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
b) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie od osoby od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, cztery razy do roku, wyliczoną w następujący sposób: liczba osób zamieszkałych  x stawka x 3 (liczba miesięcy) = opłata za daną nieruchomość na kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w terminach:
1) do dnia 15-go marca,
2) do dnia 15-go maja,
3) do dnia 15-go września,
4) do dnia 15-go listopada
u inkasenta lub na rachunek bankowy Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Więcej informacji na ten temat będą Państwo mogli uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, I piętro, pokój nr 9 lub  pod numerem telefonu 084 696 2681, wew. 23.

 

Dokumenty do pobrania:

Okonka symbolizująca dokument RTFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2020 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony