Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Ilustracja artykułuGmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Podtyp projektu: 2.4.1a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22 marca 2017 r.

 

Celem głównym projektu jest: Ochrona gatunków i siedlisk użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie” poprzez kanalizację ruchu turystycznego i czynną ochronę najcenniejszych zasobów.

W ramach projektu podejmowane są działania ochronne, skierowanych szczególnie na gatunki: żmijowiec czerwony, błotniak łąkowy, brodziec piskliwy i zimorodek oraz siedlisko: 6210 murawy kserotermiczne. Działania będą realizowane na obszarze użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie” i w bezpośrednim jego sąsiedztwie (miejscowości: Teptiuków, Gródek i Czumów). Planowane działania wynikają z dokumentów zarządczych dla objętych projektem gatunków i siedlisk (Krajowy Program Ochrony Błotniaka Łąkowego, PZO dla obszaru Natura 2000 "Zachodniowołyńska Dolina Bugu", Projekt PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003).

Problemem na tym obszarze jest niekontrolowana presja ze strony turystów na gatunki i siedliska oraz niedostateczny stan zachowania tych zasobów, wymagający podjęcia działań ochronnych. Większość z zaplanowanych działań jest komplementarnych z realizowanymi przez inne podmioty w ramach różnych projektów, w tym działań realizowanych na obszarze użytku.

W ramach projektu przewiduje się wypas (przez owce) i wykaszanie muraw kserotermicznych na dwóch stanowiskach w Gródku i Teptiukowie oraz skanalizowanie ruchu turystycznego na obszarze użytku m.in. poprzez odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt” i utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku. Wpłynąć na to ma również utrzymanie przejezdności tras turystycznych poprzez zabezpieczenie drogi gminnej nr 111091 L Teptiuków-Gródek, którą trasy te przebiegają (zakup gruntu, częściowe utwardzenie, remont mostów, oznakowanie). „Odciągnięciu” turystów z użytku służyć będzie ustawienie 30 wiat wystawienniczych poza tym obszarem – w „Lasku Czumowskim”. Ponadto prowadzone są działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat miejscowych zasobów przyrodniczych. Funkcję edukacyjną będą pełnić: konferencja i publikacje.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki (które są jednocześnie uznawane za efekt ekologiczny projektu):

I. Wskaźniki produktu:

- Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi – 1 szt.

- Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi – 4 szt.

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 2,6 ha

Realizacja projektu przyczyni się do ochrony siedliska murawy kserotermiczne i gatunków: żmijowiec czerwony, błotniak łąkowy, brodziec piskliwy i zimorodek.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 983 792,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 836 223,00 PLN.

 

Projekt jest realizowany od 01.02.2017 r. do 30.10.2018 r.

 

Więcej informacji temat Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronie www.pois.gov.pl

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2018 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony